Thứ Hai, Tháng Chín 25, 2023

Thông tin liên hệ khóa học Browser Automation Studio

Tôi tham gia MMO với nickname “ANHAUTOBOT“.

Tôi tạo ra blog này để cung cấp khóa học, cũng như chia sẻ các vấn đề liên quan tới phần mềm Browser Automation Studio (BAS), vì thế, tôi lấy nickname là “basvietnam“.

Các bạn có thể tìm kiếm thông tin của tôi trên diễn đàn MMO4ME và 4rum của BAS theo link dưới đây:

https://mmo4me.com/members/anhautobot.134880/#latest-activity

https://community.bablosoft.com/user/bas-viet-nam

Liên hệ với tôi nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần trợ giúp về khóa học Browser Automation Studio (BAS) :